هنوز غذایی به بقچه شما اضافه نشده است


آرشیو عکس قجری

Ghajari Gallery

عکس های ارسالی شما عکس های یادگاری ما
حضور مجری گرانقدر آقای مجید قناد در جمع پرسنل پذیرش -- 12 آبان 1397
حضور ادیب گرامی جناب آقای سهیل محمودی -- 12 آبان 1397
حضور هنرمند گرامی آقای امید نعمتی -- 12 آبان 1397
حضور جناب آقای مهندس ایرج حسابی فرزند دکتر حسابی -- 12 آبان 1397
ارسالی از مشتری عزیزمون -- 17 مهر 1397
حضور بازیگر گرامی آقای سیامک انصاری -- 12 آبان 1397
ارسالی از مشتری گرامی -- 17 مهر 1397
ارسالی از شما عزیز گرامی -- 17 مهر 1397
ارسالی از شما گرامیان -- 17 مهر 1397
ارسالی از مشتری خوبمون -- 17 مهر 1397
حضور مجری گرانقدر آقای مجید قناد در جمع پرسنل سالن -- 12 آبان 1397
ارسالی مشتری عزیزمون -- 17 مهر 1397
حضور طنزپرداز و مجری گرامی جناب آقای رضا رفیع -- 12 آبان 1397
حضور مجری نوستالژیک تلویزیون آقای مجید قناد در جمع پرسنل آشپزخانه قجری -- 12 آبان 1397
حضور هنرمند محبوب آقای محمدرضا شریفی نیا -- 12 آبان 1397
ارسالی از مشتری عزیز -- 17 مهر 1397
حضور هنرمند پیشکسوت آقای سیاوش طهمورث -- 12 آبان 1397
حضور مجری گرامی آقای مجید قناد -- 12 آبان 1397
حضور فوتبالیست محبوب آقای مهدی طارمی -- 12 آبان 1397
حضور هنرمند گرامی جناب آقای دکتر مختاباد -- 12 آبان 1397
یادگاری زیبای ادیب گرانقدر سهیل محمودی -- 12 آبان 1397
ارسالی دوست خوبمون -- 17 مهر 1397
ارسالی از شما سروران گرامی -- 17 مهر 1397
ارسالی از شما عزیزان -- 17 مهر 1397
اهدائی نفیس هنرمند محبوب آقای سهیل محمودی -- 12 آبان 1397