هنوز غذایی به بقچه شما اضافه نشده است


آرشیو عکس قجری

Ghajari Gallery

عکس های ارسالی شما عکس های یادگاری ما
حضور هنرمند گرامی جناب آقای دکتر مختاباد -- 12 آبان 1397
ارسالی دوست خوبمون -- 17 مهر 1397
ارسالی از شما عزیز گرامی -- 17 مهر 1397
ارسالی از مشتری گرامی -- 17 مهر 1397
ارسالی از شما عزیزان -- 17 مهر 1397
یادگاری زیبای ادیب گرانقدر سهیل محمودی -- 12 آبان 1397
ارسالی از مشتری عزیزمون -- 17 مهر 1397
حضور ادیب گرامی جناب آقای سهیل محمودی -- 12 آبان 1397
ارسالی از مشتری عزیز -- 17 مهر 1397
حضور هنرمند پیشکسوت آقای سیاوش طهمورث -- 12 آبان 1397
ارسالی از شما گرامیان -- 17 مهر 1397
حضور جناب آقای مهندس ایرج حسابی فرزند دکتر حسابی -- 12 آبان 1397
حضور هنرمند محبوب آقای محمدرضا شریفی نیا -- 12 آبان 1397
حضور بازیگر گرامی آقای سیامک انصاری -- 12 آبان 1397
حضور هنرمند گرامی آقای امید نعمتی -- 12 آبان 1397
حضور طنزپرداز و مجری گرامی جناب آقای رضا رفیع -- 12 آبان 1397
حضور فوتبالیست محبوب آقای مهدی طارمی -- 12 آبان 1397
ارسالی از مشتری خوبمون -- 17 مهر 1397
ارسالی از شما سروران گرامی -- 17 مهر 1397
اهدائی نفیس هنرمند محبوب آقای سهیل محمودی -- 12 آبان 1397
حضور مجری گرانقدر آقای مجید قناد در جمع پرسنل سالن -- 12 آبان 1397
حضور مجری نوستالژیک تلویزیون آقای مجید قناد در جمع پرسنل آشپزخانه قجری -- 12 آبان 1397
حضور مجری گرامی آقای مجید قناد -- 12 آبان 1397
ارسالی مشتری عزیزمون -- 17 مهر 1397
حضور مجری گرانقدر آقای مجید قناد در جمع پرسنل پذیرش -- 12 آبان 1397